woensdag 11 september 2013

FRANS LEREN Wat is leren? LEREN is niet: naar het boek staren. Leren is dingen DOEN met de stof en wel KORT en VAAK. “Doen” is in dit geval: luisteren, nazeggen, lezen, schrijven en dit herhalen net zo lang tot je het foutloos kent. Gebruik daarbij:

* mousseauchocolat

* een website met app om woordjes te leren, zoals: wrts / woordjesleren / woordenleren / Quizzlet / Memrise / Duolingo.

* website bij het boek:
- Log in met je Barlaeus account op https://login.barlaeus.nl
- Klik op de groene/witte knop "Van Dijk" (je komt nu via Kennisnet binnen op het portaal van "van Dijk").
- Klik links op "mijn aankopen".
- Klik op de blauwe knop "aankoop ophalen".
- Voer de activeringscode in die je hebt ontvangen op het mailadres dat is opgegeven bij je bestelling van het lesmateriaal (vaak mailadres van ouder) en druk dan op "bevestig".
- Je (digitale) lesmateriaal wordt nu geactiveerd en zal bruikbaar zijn.
 * Voor een TOETS moet je altijd leren:
- vocabulaire met zinnen
- grammaire: en je herhaalt de oefeningen die daarbij horen in je Werkboek
- zinnen
- maak Bilan (= oefentoets) in je Werkboek, na de voca, of liever nog: op de website.

 

GRAMMATICA


 staat boven aan de pagina.


LUISTEROPDRACHT


Het luistermateriaal van het boek vind je op Moodle > Frans luisteren.

Je kunt ook oefeningen doen van TV5.SCHRIJFOPDRACHTIn de mediatheek zijn de woordenboeken te vinden door linksboven op de knop 'applications' te drukken en dan 'education' te klikken. In het menu staat dan 'Van Dale online woordenboeken'.

SPREKEN


CIJFERS In periode 1 en 2 (tot aan het 2e rapport) tellen PW 4x, maar het eerste proefwerk telt 2x.
In periode 3 (tot aan het eindrapport) tellen PW 6x 

 

PLANNING


* Het huiswerk staat op SOM.
* Als de les uitvalt doe je toch gewoon het leerwerk.

* Op de huiswerkvrije dag wordt het huiswerk nooit gecontroleerd. Je kunt het dus      verschuiven naar een dag waarop je meer tijd hebt. Houd wel in de gaten dat je 3x per week aan je Frans moet werken. 

Eindproefwerk klas 1 (2018-2019):
vocabulaire: H5 en 6, alleen FN, geen NF, geen zinnen
grammaire: TEKSTBOEK en de bijbehorende oefeningen in het WERKBOEK: bron 5C (vorm van bijv.n.w.) - bron 5F (tellen 0 – oneindig; de getallen van 0-20 en de tientallen moet je kunnen schrijven) - bron 5H (werkwoorden: aller, futur proche; ook de werkwoorden être, avoir, en de ww op –er moet je nog kennen) - bron 6C (faire, sporten) - bron 6F (alfabet > zit niet in de toets, omdat er geen luistertoets is)- bron 6H (passé composé). Je kunt ook oefenen met de oefeningen op MOUSSEAUCHOCOLAT ((http://mousseauchocolat1.blogspot.com/) boven aan de pagina.
phrases clé: niet in het proefwerk
le Match de Thomas: H1,2,3,4; begrijpen wat er staat (kunnen vertalen). H5,6: weten hoe het verhaal verder gaat.